Adatvédelmi nyilatkozat

A teanagyker.hu webáruház üzemeltetője a Tea Mundus Kft.

Termékeink online –interneten- történő árusításával szükségesnek láttuk, hogy vásárlóinkat biztosítsuk az adataik biztonságos és diszkrét kezeléséről. Az adatvédelmi és titoktartási rendelkezések létrehozásával célunk az volt, hogy weboldalunk látogatóit biztosítsuk afelől, hogy a ránk bízott személyes adataik teljes biztonságban vannak, azzal visszaélés nem történik, azokat szigorúan bizalmasan kezeljük. Ennek érdekében megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely ezt garantálja.

Ezen rendelkezés vonatkozik a teanagyker.hu webáruház információgyűjtési és közzétételi gyakorlatára is. A Tea Mundus Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal, melyeket szíves figyelmükbe ajánljuk:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

A Sólámpás Kft. adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

A www.teanagyker.hu webservere a Mediacenter Kft-nél van elhelyezve. A szolgáltató nem jogosult adatokat kezelni, így az nem minősül adatfeldolgozónak.

Vásárlás/Regisztráció

Ügyfeleinknek az első vásárlás alkalmával meg kell adniuk személyes adataikat (név, lakcím, telefonszám, e-mail, cím stb.). Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében kérjük és biztonságban tároljuk. A teanagyker.hu webáruház ügyfélszolgálata az Ön által megadott adatokat arra használja, hogy indokolt esetben felvegye Önnel a kapcsolatot. Ügyfeleink adatait harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adjuk át, hacsak a tulajdonos másképpen nem rendelkezik felőlük.

Felhasználói információk javítása, felújítása és törlése

Ügyfeleink személyes adataikat honlapunkon bármikor megváltoztathatják a "Személyes adatok" menüpont alatt. A teanagyker.hu biztosítja vásárlóinak a regisztrációból való törlést. Ennek módja a következő:

Az ügyfél igényét e-mailben elküldi részünkre vagy levelet intéz a teanagyker.hu ügyfélszolgálatára, a Budapest, 1221 Kőérberki u. 26. címre.

Hogyan lehet kapcsolatba kerülni velünk?

Kapcsolatot felvenni velünk az Elérhetőség menüpont alatt tud, e-mailben, telefonon ill. ügyfélszolgálatunkon. A teanagyker.hu ügyfélszolgálata: 1221 Budapest, Kőérberki u. 26. Tel: 06 70 388 06 16

e-mail: info@teanagyker.hu